RJSS May-june, 2015
 
 
 

 The Influence Of Problem Based Learning On Building Reflective Thinking And Critical
Thinking Skill Of Science Studies

Haidir

1-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kepimpinan Politik: Pola Sokongan Pengundi Selangor Menjelang PRU14

Mohd Mahadee Ismail, PhD, Mansor Mohd Noor, PhD, Muhammad Asri Mohd Ali, PhD, Ahmad Rizal Mohd Yusof, PhD, Muhammad Shamsinor Abdul Azzis, PhD, Arvin Tajari & Azlina Abdullah, PhD

8-19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tafsiran Harian Identiti Nasional: Pandangan Akar Umbi

Mohd Mahadee Ismail, PhD, Lee Yok Fee, PhD, Ku Hasnita Ku Samsu, PhD, Zatul Himmah
Adnan, PhD, Azlina Abdullah, PhD, dan Siaw Bing

20-27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Latihan Khidmat Negara (PLKN): Wadah Baru Sosialisasi Politik

Mohd Mahadee Ismail, PhD, Mansor Mohd Noor, PhD, Zaini Othman, PhD

28-36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penghayatan Semangat Patriotisme Belia Malaysia: Kajian Ke Atas PLKN

Mohd Mahadee Ismail, PhD, Azlina Abdullah, PhD, Mansor Mohd Noor,
PhD, Siti Noranizahhafizah Boyman, PhD

37-44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eklektisme Dalam Memahami Kepelbagaian dan Etnisiti Di Tempat Kerja

Azlina Abdullah, PhD, Mohd Mahadee Ismail, PhD, Mansor Mohd Noor, Ph D

45-51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etnisiti Di Tempat Kerja: Menghormati Perbezaan, Meraikan Kepelbagaian

Azlina Abdullah, PhD, Mohd Mahadee Ismail, PhD, Mansor Mohd Noor, PhD

52-58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengurus dan Memahami Hubungan Etnik di Universiti Awam Malaysia

Mansor Mohd Noor, PhD, Azlina Abdullah, PhD, Mohd Mahadee Ismail, PhD

59-65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrasi Parti dan Pola Pengundian: Kajian di Kuala Lumpur Semasa Pra-Pilihan Raya
Umum ke 14

Muhammad Asri Mohd Ali, PhD, Mohd Mahadee Ismail, PhD, Ahmad Rizal Mohd Yusof, PhD,
Muhammad Shamshinor Abd Az z i s , PhD, Arvin Tajari, dan Najiha Zainudin

66-77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pola Pengundian Generasi Y Menjelang Pru Ke-14 Di Kuala Lumpur

Ahmad Rizal Mohd Yusof, PhD, Mansor Mohd Noor, PhD, Arvin Tajari, Muhammad Asri Mohd Ali, PhD, Mohd Mahadee Ismail, PhD, Muhammad Shamshinor Abd Azzis, PhD danNajiha
Zainuddin


78-85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akses Kepada Keadilan Dalam Komuniti Pelbagai Agama

Faridah Jalil, PhD and dan Rohizan Halim, PhD

86-92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------